• Login
  • 0

    Geen producten in je winkelmand.

Uitvoering en Verantwoording

Verantwoording en Uitvoering:

2019

Per oktober 2019 is er gestart met een eerste cursus mystieke antropologie (door Pater Hugo) in de parochiezaal van de Kathedraal St. Jozef te Groningen, die door een vijftigtal deelnemers uit de wijde omgeving werd gevolgd.

2020

De belangstelling om deze cursus te vervolgen bleek groot. Na het uitbreken van de coronapandemie in het voorjaar van 2020 is er gedurende de zomer een online onderwijsomgeving opgezet (in eerste instantie op schoolvoordeziel.nl) die de geografische reikwijdte van ons studieprogramma belangrijk heeft vergroot. Dat platform is begonnen te functioneren vanaf oktober 2020.

2021

In het najaars- en winterseizoen van 2020/2021 liep er een eerste online basiscursus contemplatieve theologie, toegespitst op het leren hanteren van begrippen uit de filosofische metafysica en het leren beheersen van het contemplatieve vocabulaire die door zo’n vijftig cursisten werd gevolgd, studenten van de Augustinus (studenten) parochie niet meegerekend. Die cursus heeft tot aan de zomer gelopen en werd als een groot succes beschouwd.

In 2021 maakte pater Hugo samen met filmer/redacteur Hugo Rikken van Fullscreen Film de 8-delige serie Ziel en Zaligheid op basis van ons materiaal. Die serie werd door KRO-NCRV uitgezonden in het voorjaar van 2021. Een uitgebreidere versie is later op ons youtube-kanaal verschenen onder de titel Naar de Grond van het Hart.

2022

Vanaf het najaar van 2022 t/m herfst 2023 loopt de vervolgcursus “Zinnen van de Ziel,” specifiek over de geestelijke beleving van de zintuiglijkheid in de contemplatieve traditie van oost en west. Aan dat traject nemen ook weer ruim zestig cursisten deel. 

Er is ook nu weer professioneel onderwijsmateriaal ontwikkeld dat bestaat uit 7 gefilmde colleges en bijbehorende brochures en een boekenlijst. Pater Hugo heeft ook buiten onze eigen colleges lezingen gegeven en ons initiatief verder bekendheid gegeven door middel van columns, krantenartikelen en verdere publicaties op het gebied van contemplatieve theologie.

Verder is er voor 2023-2024 e.v. een intensieve samenwerking aangegaan met de Sint-Augustinusparochie van het studentenpastoraat van het bisdom Groningen-Leeuwarden. De studenten volgen verschillende bezinningsdagen in Warfhuizen over onderwerpen met een contemplatieve inslag, zoals de woestijnvaders en het hesychasme. Verschillende studenten komen regelmatig naar Warfhuizen voor hun liturgische vorming en voor persoonlijke geestelijke begeleiding.

In samenwerking met vrijwilligers, met steun van sympathisanten en financiering vanuit fondsen en eventuele overheidssubsidies (leefbaarheid/gebiedsontwikkeling “Nationaal Programma Groningen”) hopen wij op termijn een theologisch studiecentrum  te ontwikkelen annex culturele ontmoetingsplaats.

top
© 2023 Sanctificium - School voor Mystieke Theologie - Powered by Maatos